Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening?    Neem gerust contact op!

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.interporc.nl] van Interporc B.V. gevestigd op de Emmerseweg 27a te Haghorst [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten
Interporc B.V. behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interporc B.V.

Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interporc B.V. links naar websites van Interporc B.V. weer te geven.

Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright 2016 Interporc B.V.

Realisatie website: Lumiat Software Solutions