Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening?    Neem gerust contact op!

Privacyverklaring Interporc BV

25 mei 2018

Uw privacy is voor Interporc BV van groot belang. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en hoe daarmee omgegaan wordt.

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk onze privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Interporc BV.

Doel gegevens
Op deze website worden persoonsgegevens verzameld door Interporc BV. Deze worden hieronder toegelicht:

 • Contact opnemen
  Uw persoonsgegevens worden verzameld als u contact opneemt met Interporc BV via deze website. Hiervoor gebruiken wij u naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die we met u sluiten. Wij bewaren deze gegevens totdat u tevreden bent met onze reactie.
 • Het versturen van nieuwbrieven
  Interporc BV stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op het delen van kennis. Hiervoor wordt uw naam, e-mailadres en voorkeuren verzameld. Dit gebeurd via het daarvoor bestemde formulier op deze website. Daarnaast kan er mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.
 • Web statistieken
  Deze website verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurd middels het gekoppelde Content Management System. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens.
 • Portaal “Slachtinfo”
  Slachtdata kan middels ons (externe) portaal bekeken worden. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en ubn nummer. Deze persoonsgegevens zijn verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.
Ontvangers
De gegevens die Interporc BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
 • Hostingprovider
  De e-mail van Interporc BV wordt gehost bij Lumiat. Als u contact opneemt via e-mail of ons contactformulier, worden die betreffende mails opgeslagen op de server van Lumiat. De website en back-ups van de website worden gehost bij Lumiat. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Lumiat afgesloten.
 • Slachtinfo
  Onze (externe) portal “Slachtinfo” wordt gehost bij Bright Software. Deze portaal en back-ups van het portaal worden gehost door Bright Software. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Bright Software.
Opslag periode
De persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard door Interporc BV, maar nooit langer dan nodig is voor om gebruik te maken van onze diensten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat u contact opneemt via e-mail of de contactformulier op deze website, dan worden de gegevens die u meestuurt bijvoorbeeld uw naw-gegevens, telefoonnummer of e-mailadres opgeslagen op de e-mailserver. Deze e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Uw naam en e-mailadres worden opgeslagen in ons Content Management System. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen onze nieuwbrieven. Elke nieuwbrief bevat een afmeldlink.
 • Web statistieken
  De gegevens die ons Content Management System op deze website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 • Portaal “Slachtinfo”
  De gegevens in de portaal worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens tijdens de looptijd van onze relatie of overeenkomst en daarna gedurende de wettelijke termijnen die voor ons gelden.
Cookies
Deze website gebruikt geen cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar informatie in kan worden opgeslagen zodat u die niet steeds hoeft in te vullen.
 
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens
  De toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord en waar mogelijk met twee stap verificatie. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen. Deze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en deze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
 • Functionaris voor gegevensbescherming
  Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Guus Hoefnagels en is bereikbaar per e-mail op info@interporc.nl en per telefoon op +31(0)13 5041408 voor al uw vragen en verzoeken.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
 
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Interporc BV
Emmerseweg 27a
5089 NB Haghorst
info@interporc.nl
+31(0)13 5041408